FAQ

 1. Kan ik mij als arboprofessional ook aanmelden voor de vereniging?
  Nee, in principe kunnen alleen personen lid worden die voldoen aan de eisen die de Arbowet aan een preventiemedewerker stelt (benoemde functionarissen).
 2. Wat gebeurt er als ik als ik uit dienst treedt?
  Zodra niet meer aan de eisen (benoeming) is voldaan, stopt het lidmaatschap. Uw opvolger kan uw plaats bij de vereniging overnemen, ook tijdens een abonnementsperiode.
 3. Wat gebeurt er met mijn aanmeldingsgegevens?
  Gedurende de aanloop periode worden uw gegevens alleen maar gebruikt om met u in contact te treden over de ontwikkelingen van de vereniging.
  Uw gegevens worden niet gedeeld, noch aan andere partijen ter beschikking gesteld. Indien wordt overgegaan tot definitieve inschrijving dienen de leden van de vereniging afspraken te maken over het gebruik van hun gegevens (tussen leden onderling).
 4. Wat is de werkwijze indien ik als commerciële partij de leden van de vereniging wil benaderen ?
  Zolang er nog geen ledenvergadering is geweest zal het bestuur altijd als intermediair optreden.  Commerciële uitingen lopen dan altijd via de vereniging en niet rechtstreeks naar de leden.
 5. U vindt de vereniging een goed initiatief en zou op enige wijze graag betrokken willen worden (bestuur, intervisie o.i.d.) dan wel u heeft ideeën of wensen.
  Neem in dat geval contact op via de mail (bestuur@vpvp.nl) en maak ons deelgenoot van uw ideeën.