Home

De Vakgroep Professionalisering voor Preventiemedewerkers (VPvP) wil de belangen behartigen van preventiemedewerkers die werkzaam zijn binnen een organisatie en:

  • Aangewezen zijn door werkgever en met instemming van de Ondernemingsraad/Personeelsvertegenwoordiging,
    of
  • Als werkgever zelf deze rol vervullen (bij kleinere organisaties).

De VPvP heeft tot doel om het vak van preventiemedewerker steeds verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren, ook naar andere gelieerde beroepsgroepen en verenigingen.