Home

VPvP is een beroepsvereniging (in oprichting) voor preventiemedewerkers waarvan de leden werkzaam dienen zijn als preventiemedewerkers in een organisatie, dus aangewezen door werkgever en met instemming van de OR/PVT, of bij kleinere organisaties de werkgever zelf. Voor lidmaatschap kan om een schriftelijke bevestiging van de werkgever worden gevraagd.

De VPvP zet zich in om het vak van preventiemedewerker steeds verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren, ook naar andere gelieerde beroepsgroepen en verenigingen.